naam
Foto1
Foto2
Foto3

Ouderbegeleiding

Het komt nogal eens voor dat ouders behoefte hebben aan ondersteuning bij de problemen waar ze met hun kinderen tegenaan lopen. Ondersteuning kan geboden worden in de vorm van gesprekken, waarbij er veel begrip voor hun situatie is.
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:

Indien ouders dit wensen, kunnen er gesprekken met school plaatsvinden. Ook kan er hulp geboden worden bij contacten naar andere instanties enz.

Ouders die voor hun kind een PGB toegewezen hebben gekregen, kunnen de therapie hiervan betalen.

poppetjes (5K)