naam
Foto2
Foto1
Foto3

Privacy beleid KiThCo


Als coach/therapeut hecht ik waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens binnen mijn praktijk. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
KiThCo houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt de volgende aspecten met zich mee: KiThCo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen: Naam/voorletters/tussenvoegsel, adres, postcode/woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum.

Lees verder...
poppetjes (5K)