naam
Foto2
Foto1
Foto3

Werkwijze kinderen (6-12 jaar)


Er vindt eerst een intakegesprek met de ouders plaats. Indien mogelijk met beide ouders, omdat dit een goed totaal beeld van het kind geeft. In dit gesprek zullen de volgende zaken aan de orde komen:


Hierna volgt een gesprek met het kind. Op een speelse manier wordt er zoveel mogelijk informatie verkregen over de belevingswereld van het kind. Het kind komt vaak zelf met een hulpvraag waaraan gewerkt kan gaan worden. Om alle informatie te verzamelen kunnen een aantal sessies nodig zijn. Vervolgens wordt er gewerkt aan de hulpvraag. Het is de bedoeling dat het kind op zoek gaat naar zijn eigen oplossingen, kwaliteiten en mogelijkheden. In de therapiesessies wordt o.a. gebruik gemaakt van spel, verhaal, drama, speel- en knutselmateriaal, muziek, tekeningen, bewegingsoefeningen, cognitie enz.
Belangrijk is het contact met ouders. Tussendoor zullen er gesprekken met hen gehouden worden, zodat er samen gekeken kan worden naar hoe de vorderingen zijn en wat het kind nog meer kan helpen om zich prettig te voelen. Gewerkt kan worden aan o.a. het versterken van het zelfbeeld, cognitie, weerbaarheid, gedragsveranderingen, sociale vaardigheden, inzicht, acceptatie en structuur.
poppetjes (5K)