naam
Foto2
index1-kithco
Foto3

Wat is kinder- en jeugdtherapie


Kinder- en jeugdtherapie is een leuke, speelse en creatieve vorm van psychotherapie. De therapie, ook wel integratieve kindertherapie genoemd, is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. Ondersteuning kan worden geboden bij problemen op gedrag en sociaal-emotioneel gebied, omgaan met een stoornis, studiekeuze etc. Afhankelijk van de problematiek is ouderbegeleiding ook mogelijk.
In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken. Hierdoor wordt er oplossingsgericht aan een probleem gewerkt. Het kind krijgt de ruimte om op zijn / haar eigen manier aan een klacht te werken. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden waarbij een kind zich weer prettig en fijn kan gaan voelen
De mogelijkheden die een kind in zich heeft om zelf iets op te lossen worden onderzocht en bewust gemaakt. Doordat het kind gebruik maakt van zijn eigen hulpbronnen kan hierdoor een veranderingsproces in gang worden gezet. Het loslaten van oude patronen zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om nieuwe structuren te ontwikkelen. Ander gedrag, andere gevoelens en andere gedachten kunnen merkbaar worden.
Belangrijk in dit proces is de samenwerking met de ouders/verzorgers en soms ook school. Tips en steun kunnen worden gegeven om het veranderingsproces van het kind optimaal te laten verlopen.
poppetjes (5K)